At uddanne er at dele – must see slideshow

På Journalisthøjskolen diskuterer vi ofte grader af åbenhed: Må de studerendes produktioner offentliggøres før eksamen? Hvornår i studieforløbet er de studerende klar til at modtage hvilke informationer? Skal aktuelt undervisningsmateriale være tilgængeligt for andre end de hold, materialet er tiltænkt? Skal vi podcaste forelæsninger gratis til alle? Må mine kolleger få uhindret adgang til mine møjsommeligt indsamlede materialer?

Svarene hælder i mange tilfælde mod det lukkede og det proprietære.

Men er det rationelt? Er det fremsynet i en tid, hvor information og viden i større og større grad bliver udsat for social interaktion? Og hvad giver mest pÃ¥ “bundlinien”, at holde kortene tæt til kroppen eller være generøs med sin viden? Der er sikkert ikke noget entydigt svar, men inden for vores uddannelses-metier tror jeg mest pÃ¥ den Ã¥bne tilgang.

Tingene bliver sat på spidsen, og der kommer interessante bud på løsninger i nedenstående slides. De er lavet af David Wiley, Associate Professor ved Brigham Young University i Utah.

Budskab: Ny teknologi og nye medier fremmer Ã¥benhed og tættere sociale relationer. Det er vores læreanstalter nødt til at forholde sig til og forandre sig efter – pÃ¥ samme mÃ¥de som ny teknologi og sociale medier tvinger etablerede medier til større transparens og tilgængelighed.

Lær “hinanden” at bruge nye medier

På et af ovenstående slides er der blandt andet et screendump af en undervisningsplan for et forløb på BYU. Følgende passus er fremhævet fra en opgaveformulering i undervisningsplanen:

ASSIGNMENTS – Demo how we can teach ourselves the key principles of blogging. Teach each other about RSS feeds, google reader and other helpful blogging tips. If you know a lot about a specific form of public Internet communication, prepare to share the basics of its operation and some of the ways that your medium could possibly be utilized to share the gospel.

Se hele u-planen her på wikien Open Content.

Det er herligt, og jeg vil straks kopiere begynde at eksperimentere med metoden – i hvert fald nÃ¥r det gælder undervisning i redskaber som for eksempel brugen af RSS. Der sidder altid nogen pÃ¥ et hold, der kan den slags i forvejen, og det er virkelig svært/umuligt at tilgodese alles behov og forventninger i den type undervisning. Hvorfor ikke aktivere hele klassen, sÃ¥ holdet kan lære “hinanden” noget i kombination med lidt styring/rammesætning fra kateteret?

Den traditionelle forelæserrolle bliver i øvrigt udsat for et frontalangreb af Jeff Jarvis her.

Der er noget at tænke over 🙂