Category Archives: Undervisning

Intro til onlinejournalistik, pensum

Underviser: Journalist, lektor og faglig leder for nye medier, Kristian Strøbech, samt gæster.
Periode: Mandag den 21. februar – fredag den 25. februar, 2011.
Der er mødepligt til undervisningen.
Detaljeret program ligger nederst i denne beskrivelse.

Forløbet består af disse elementer:

Professionel brug af sociale medier
Intro: Journalister og fotojournalister har alle dage skulle færdes blandt mennesker for at udføre deres job. I dag indebærer det også at færdes professionelt i sociale medier. Dette undervisningselement sigter dels på at give en række praktiske færdigheder specielt målrettet mediefolk, dels giver forelæsningerne samt de udleverede tekster indsigt i de sociale mediers vilkår og virkemåde.

Undervisningsform:
Forelæsning: Bag om sociale mediers virkemåder. KS.
Forelæsning: Professionel mediebrug af Facebook og Twitter. KS.
Forelæsning: Facebook i nyhedsstrømmen. Forskningschef i sociale medier Lars Holmgaard Christensen.

Læsning:
http://bit.ly/gVl0TJ (direkte link til pdf). UPDATE-rapport: Journalistik i netværk – danske erfaringer med inddragelse af kilder og brugere i det journalistiske arbejde.
http://bit.ly/gtWMUL The Nieman Journalism Lab: “Why spreadable doen’t equal viral, a conversation with Henry Jenkins”.
http://on.mash.to/fwpcjp How Journalists Are Using Social Media to Report on the Egyptian Demonstrations. Læs artiklen og få konkrete råd til, hvilke sociale medieværktøjer journalister og fotografer kan bruge til at dække nyheder i alle medieformater.

Frivilligt læsetilbud/mere om emnet: Continue reading Intro til onlinejournalistik, pensum

Praktisk arbejde med målgrupper i journalistisk formidling

Informationsarkitekturopskriften.

Det følgende er en journalistisk tilpasning af John Shiple’s Information Architecture Tutorial. Shiple’s guide er en tilgængelig og anvendelig opskrift på, hvordan man systematisk går til værks, når man skal skabe et website. En af de fundamentale sandheder i forhold til sitedesign er, at man ikke kan bygge noget på nettet uden et overblik over sine målgrupper og en dyb forståelse for hver enkelt målgruppes forventninger og behov. Først når man har denne viden, kan man tilrettelægge sin (web)formidling.

På online-specialist-forløbet på Journalisthøjskolen har vi i flere år arbejdet med at “oversætte” Shiple’s metode til journalistisk brug. Vores erfaring er, at opskriften kan anvendes på mange journalistiske formidlingsopgaver og ikke kun i forhold til webformidling. Den er et godt redskab til at skabe overblik over, hvordan formidlingen tilrettelægges bedst muligt i forhold til målgruppernes behov og forventninger.

Opskriften fører ikke nødvendigvis til en komplet analyse af en formidlingsopgave – men den er god til at fokusere dine konkrete analysebehov.

Fremgangsgmåde:

 1. Beskriv kort formålet med historien/projektet/fortællingen/websitet. Opdel eventuelt i hovedformål og supplerende del-formål.
 2. Opstil en prioriteret liste over målgrupper. Brug gerne 1-5 rating til at angive vigtigheden af hver målgruppe. Få så mange med som muligt.
 3. Opstil en prioriteret liste over historiens/projektets/fortællingens (ønskede) indholdselementer. Brug gerne 1-5 rating til at angive din (afsender)opfattelse af vigtigheden af hvert indholdselement.
 4. Uddyb din viden om målgrupperne. Processen kan kulminere med, at du udarbejder tre-fem personas for at virkeliggøre målgruppen for projektets deltagere. En personas er en fiktiv borgermodel, der er lavet på baggrund af en lang række virkelige data, som beskriver en målgruppe. Se for eksempel de 12 personas som lægger til grund for designet af portalen Borger.dk.
 5. Tjek om punkterne 1-3 behøver justering. Herefter er du klar til at udarbejde en skitse over formidlingens opbygning. De vigtigste indholdselementer skal præsenteres, så der er størst mulig sandsynlighed for, at de vigtigste målgrupper får dem med.
  Specifikt for websites: Lav scenarier for hvordan du forestiller dig, personer fra de vigtigste målgrupper bruger og oplever sitet. Scenarier er små fiktive historier, som bygger på et mix af viden og antagelser om målgruppeadfærd.

  Specifikt for websites: Gruppér indholdselementerne i punkt 3 som forberedelse til en inddeling i sitets indholdssektioner.

  Specifikt for websites: Navngiv sektioner og navigationsmenupunkter.

  Specifikt for websites: Udarbejd layoutskabeloner for sitets side-typer (siteforside, sektionsforside, artikelside osv.).

  Specifikt for websites: Design udarbejdes (for WordPress: tema vælges og implementeres).

At uddanne er at dele – must see slideshow

På Journalisthøjskolen diskuterer vi ofte grader af åbenhed: Må de studerendes produktioner offentliggøres før eksamen? Hvornår i studieforløbet er de studerende klar til at modtage hvilke informationer? Skal aktuelt undervisningsmateriale være tilgængeligt for andre end de hold, materialet er tiltænkt? Skal vi podcaste forelæsninger gratis til alle? Må mine kolleger få uhindret adgang til mine møjsommeligt indsamlede materialer?
Continue reading At uddanne er at dele – must see slideshow